Služby

Poskytujeme komplexní služby od fáze přípravy výroby až po následnou realizaci sériových dodávek; zaměřujeme se na individuální požadavky našich odběratelů.

Rostoucí specializace výrobních technologií zvyšuje nároky na organizaci a kontrolu výrobních zakázek. Našimi službami pokrýváme celý cyklus výroby strojírenských dílů a zastřešujeme tak veškeré činnosti od poradenství a spolupráce na vývoji, přes výrobu prototypů a produktových vzorků až po sériové dodávky s nezávislou kontrolou kvality.

Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout zajištění výroby kompletního dílu a zastřešení dílčích dodávek mnohdy většího počtu subdodavatelů.

sluzby

V průběhu realizace zakázky standardně poskytujeme:

sluzby-animace-cz